สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าจะติดต่อกลับไปโดยเร็ว  หากท่านต้องการติดต่อเร่งด่วนหรือต้องการนัดหมายเพื่อพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา กรุณาโทร +66 2 769 4000

หากท่านต้องการติดต่อเรื่องอื่นๆ กรุณาดูข้อมูลการติดต่อ ที่ Contact Us.

กรอกข้อมูลเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติม