Stamford Ambassador

นักศึกษาปัจจุบัน หรือ ศิษย์เก่า แนะนำเพื่อนมาสมัคร ป.ตรี
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ผู้แนะนำ รับทันที
36,000 บาท

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดโครงการ Stamford Ambassador Program เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เข้าร่วมสมัครเป็น “Ambassador” หรือ ผู้แนะนำหลักสูตรและมหาวิทยาลัยฯ แก่ผู้ที่สนใจ ในกรณีที่มีผู้สมัครจากการแนะนำดังกล่าว ผู้แนะนำจะได้รับเงินสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยฯ 36,000 บาท เมื่อผู้สมัครเรียนทำการลงทะเบียนและชำระค่าเทอมแล้ว

 

เงื่อนไขหลักสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม

 • ผู้แนะนำต้องทำหน้าที่ในส่วนของการรับสมัคร ดังนี้
  • ให้ข้อมูลคำแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องครบถ้วนแก่ผู้ถูกแนะนำ
  • ผู้แนะนำมีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกแนะนำจนเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครเรียน
 • ผู้ถูกแนะนำจะต้อง
  • ไม่มีชื่อปรากฎบนฐานข้อมูลใด ๆ ของมหาวิทยาลัยมาก่อน (ใช้เวลาตรวจสอบ 5  วันทำการ นับจากวันที่มาทำการสมัครเรียน)
  • ตัดสินใจสมัครเรียน ยื่นเอกสารสมัครเรียน และต้องชำระค่าเทอมการเรียนให้ครบถ้วน ณ วันที่มาสมัครเรียน
  • เป็นนักศึกษาที่จะเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ไม่รวมนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ
 • ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร วิทยาเขตพระรามเก้า (กรุงเทพฯ) และ วิทยาเขตหัวหิน เพื่อรับทราบเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับค่าแนะนำ

ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 36,000 บาท ต่อการแนะนำนักศึกษา 1 คน โดยจะแบ่งจ่ายเป็นเทอม (ภาคการศึกษา)  เทอมละ 12,000 บาท จำนวน 3 เทอม ต่อเนื่องกัน หลังจากที่ผู้ถูกแนะนำชำระค่าเทอมและเรียนจบในแต่ละเทอมแล้ว

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครเป็น Stamford Ambassador

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวปริญญาตรี ที่ โทร. 02 769 4056 หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. เข้ามารับทราบรายละเอียดการเข้าร่วมโปรแกรมจากทางเจ้าหน้าที่ และลงนามรับทราบเงื่อนไข
 3. รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยฯ จากทางเจ้าหน้าที่

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลเพื่อเติม และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา .ตรี ที่ โทร. 02 769 4056

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>