Stamford BBA

STAMFORD BBA SHOWCASE – วิทยาเขตพระรามเก้า

STAMFORD BBA SHOWCASE – Rama 9

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 I เวลา 8.30 – 14.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า 

คณะบริหารธุรกิจ ชวนน้องๆ ที่สนใจในโลกของการทำธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ไปจนถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ Startup ของตัวเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-769-4056

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>