MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์” “วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562”

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ก่อนตัดสินใจลงทะเบียน ในหัวข้อ “Creativity for Innovation…ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม” กับ ดร. ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online สาธิตวิธีการเรียน และร่วมฟังแนะนำกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ พลาดไม่ได้!

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
เวลา 09.30 – 11.30 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว วันนี้
เริ่มเรียน เดือนพฤศจิกายน 2562

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
9.30 – 10.00 น. Log-in เข้าระบบ  Blackboard
10.00 -10.30 น. แนะนำระบบ Blackboard
10.30 – 11.00 น. ทดลองเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Creativity for Innovation…ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม” กับ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
11:00-11.30 ช่วงถาม-ตอบ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
02 769 4045   LINE ID: sunontee_stiu

2 thoughts on “MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์” “วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562”

    • ขอบคุณมากค่ะ หากต้องการทราบข้อมูลของหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษาได้ที่ 02 760 4045 หรือ LINE: sunontee_stiu ค่ะ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>