ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมงาน

Stamford Open House 2018

แล้วพบกันวันงานนะคะ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร +662 769 4056 หรือ Line: @stamford62