STIU Information Technology

เทคโนโลยีสารสนเทศ…โลกแห่งการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จักรหล่ำ ศิลปสุวรรณชัย : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

IT เรียนอะไรบ้าง

สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสตมฟอร์ด เรามุ่งเน้นไปที่ 3 จุดหลัก สิ่งแรกคือ Data Science หลายๆ คนอาจจะรู้จักคำนี้อยู่แล้ว Data Science ก็จะเกี่ยวกับ Big Data, Cloud Computing หรือการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สิ่งที่สอง คือ Network & Security เป็นที่รู้กันว่าในปัจจุบันมีความสำคัญมากๆ ตอนนี้เรามีแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเงินและธนาคารมากมาย ในขณะเดียวกันก็มีเหล่าแฮกเกอร์มากขึ้นทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งนั่นก็เกี่ยวกับการเรียนเรื่อง Security  ส่วนรื่องที่สาม คือ Software Engineering ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

NEW UPDATE

มีการเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาไอทีหลายๆ อย่าง อย่างแรกคือ เราเพิ่งเปิดตัวโปรแกรมสองภาษาสำหรับสาขาไอที การเรียนแบบสองภาษา จะช่วยนักเรียนไทยในการปรับตัวสู่การเรียนแบบนานาชาติในอนาคต เรามีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้นักศึกษาไม่กลัวการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษนอกจากโปรแกรมสองภาษาแล้ว เราก็ยังเปิดวิชาเลือกใหม่ คือ Data Science, Network & Security และ Software Engineering

สำหรับที่นี่ เราสอนหลายๆ เรื่องที่ครอบคลุมเกี่ยวกับไอทีแต่วิชาที่เราให้ความสำคัญมากๆ คือ การทำโปรมแกรม หรือ Programing นักศึกษาไอทีที่นี่ จะต้องรู้ว่าการทำโปรแกรมจะต้องทำอย่างไร ทุกคนจะได้ลงมือทำจริงๆ ทั้งการทำบน Web, Mobile และ Desktop นักศึกษาทุกคนจะต้องทำเป็น สิ่งต่อมาที่จะต้องเรียนคือ เรื่อง Network พวกเขาจะต้องรู้ว่าสายไฟนี้ต้องเสียบกับปลั๊กแบบไหน และรู้การออกแบบและปรับแต่ง Network ต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากทักษะการทำโปรแกรมต่างๆ แล้วนั้น พวกเขาจะต้องเรียนรู้จรรยาบรรณวิชาชีพอีกด้วย ดังนั้นเราจึงมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับกฏหมายและจริยธรรมที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของเราเป็นนักศึกษาไอทีที่ดี หมายความว่านักศึกษาจะไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้เรื่องกฏหมายอีกด้วย เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีและมนุษย์ควรจะต้องไปควบคู่กัน ดังนั้น มันจะไม่ใช่แค่เรียนรู้เทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะต้องมีเรื่องศีลธรรมและความซื่อสัตย์เข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วย

โอกาสในการทำงาน

สิ่งที่เรามุ่งเน้นและเป็นเป้าหมายของสาขาวิชานี้ และรวมไปถึงของมหาวิทยาลัย ก็คือ นักศึกษาจะต้องมีทักษะที่พร้อมในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 480 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึงพวกเขาจะต้องออกไปทำงานข้างนอกเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำงาน เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการได้ออกไปทดลองทำงานจริงๆ ไม่ใช่แค่นั่งเรียนในห้องเรียน ฟังอาจารย์สอนเพียงอย่างเดียว นั่นคือ สิ่งที่พวกเรายึดถือสำหรับการฝึกงานของนักศึกษาของเรา เราได้ส่งนักศึกษาของเราไปฝึกงานในบรษัทชั่นนำต่างๆ อย่างเช่น Thompson Reuters, G-Able, Agoda, InterLink และอื่นๆ อีกมากมายนอกจากนี้ ผลของอัตราการจ้างงาน 92 เปอเซนต์ของนักศึกษาไอทีของเราก็เป็นที่น่าพอใจมาก เราเชื่อว่าการที่นักศึกษาได้ออกไปฝึกงาน ทำให้นักศึกษาของเราได้งานหลังจบการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

จุดเด่นของสาขาไอที แสตมฟอร์ด

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสิ่งที่โดดเด่นมากมาย ทั้งการฝึกงาน ที่เรามีทางเลือกมากมายสำหรับนักศึกษา แต่อีกสิ่งหนึงที่เป็นจุดแข็งของเราก็คือ โครงสร้างหลักสูตร เรามีวิชา Data Science, Network & Security และ Software Engineeringแต่นั่นไม่ได้มาจากแค่อาจารย์อย่างพวกผมอย่างเดียวเท่านั้น พวกเราได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และขอคำแนะนำในการสร้างหลักสูตรขึ้นมาว่าคุณต้องการทักษะในการทำงานอะไรบ้างจากบัณฑิตที่จบใหม่ และนำคำแนะนำเหล่านั้น มาพัฒนาหลักสูตร เราเชื่อว่าการทำแบบนี้ มหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างหลักสูตรที่ทำให้บัณฑิตของเรามีทักษะที่พร้อมจะทำงานในบริษัทชั้นนำได้ในอนาคต อีกทั้งเรายังมีศูนย์ Innovation and Technology Lab ที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง เครื่อง PC ที่ล้ำสมัยสำหรับวิชา Data Science มีเซิร์ฟเวอร์ โดรน หุ่นยนต์ ทั้งหมดนี้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ อีกด้วย

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>