เก่งภาษา เพิ่มโอกาสในการทำงาน

ฐิติภรณ์ วัชรรัตนากุล ศิษย์เก่าจากคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็นหนึ่งในห้าธนาคารที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับในขณะเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ปัจจัยที่สำคัญในการเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคือภาษาอังกฤษ เพราะที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือใช้สนทนา อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีส่วนที่จะช่วยให้เราพัฒนาภาษาได้เร็วขึ้น เพราะก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอได้เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ

การที่เราตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูก เพราะเป็นสิ่งที่เราสนใจเเละต้องการที่จะเรียนและหนึ่งในเหตุผลหลักคือด้านภาษาอังกฤษได้สื่อสารกับอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา สิ่งนี้ทำให้ภาษาอังกฤษของเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้กันทั่วโลก และทุกภาษามีความยากง่ายแตกต่างกันจึงจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้คุ้นเคยกับมัน สำหรับน้องๆ ที่คิดว่าภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอและต้องการปรับปรุง เเสตมฟอร์ดยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเพื่อนและอาจารย์ชาวต่างชาติซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ภาษาอังกฤษพัฒนาได้เร็วขึ้น

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีคณะเเละสาขาวิชามากมายให้เลือกเรียนตามความถนัดของแต่ละคน ทั้งประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง และความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอนการเรียนที่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิต หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทำงานในสายงานที่ชอบ และได้นำองค์ความรู้รวมทั้งประสบการณ์ในส่วนต่างๆที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตการทำงาน

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>