คำถามยอดฮิต ‘ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะเรียนรู้เรื่องไหม’ ‘กลัวพูดกับอาจารย์ไม่รู้เรื่อง’ ‘เรียนจบมาจะพูดภาษาอังกฤษได้รึเปล่า’

คำถามที่นักเรียนส่วนใหญ่ล้วนกังวล หากแต่การเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดๆ ก็ตาม เราจะต้องตัดความกังวลในเรื่องของไวยากรณ์ การจดจำคำศัพท์หรือวิธีการใช้ต่างๆ และหันมาเพิ่มความกล้าที่จะพูดมากขึ้น โดยไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิด เพราะการที่เราจะเก่งภาษาได้นั้น เราจะต้องรู้จักฝึกฝน ฉะนั้น หากอยากพูดเก่ง ต้องฝึกพูด อยากเขียนเก่งต้องฝึกเขียน การฝึกฝนจะทำให้เราได้เรียนรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป สลัดความกลัว แล้วหันมาลงมือทำจึงจะเกิดผลลัพธ์

ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดตระหนักดีว่า ความสามารถทางภาษาอังกฤษถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ เราจึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ

เรียนที่แสตมฟอร์ด ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวล

เพราะที่แสตมฟอร์ดเรามีคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Stamford English Program) ฉะนั้น หากนักศึกษามีความสนใจหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษา อีกทั้งยังใฝ่ฝัน อยากลองไปใช้ชีวิตและศึกษาต่อในต่างประเทศ แต่มีความกังวลและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเริ่มต้นวางแผนด้วยการเลือกเรียนคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักศึกษาในทุกระดับภาษา มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวางแผนและออกแบบการเรียนให้ตรงกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning Environment)

คณาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร Stamford English Program สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์การสอนโดยตรง และการทำงานทางวิชาการมากมาย จำนวน 44 ท่าน จาก 19 ประเทศทั่วโลก โดยอาจารย์ทุกท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง ทุกท่านยังผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการสอนโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน รวมถึงเป็นผู้ที่คอยพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ดีที่สุดแก่นักศึกษา

การให้คำปรึกษาและบริการด้านภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ จะได้รับความช่วยเหลือทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องจากอาจารย์มากประสบการณ์ และสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ Center of Academic Excellence (CAE) ได้ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนสำเร็จการศึกษา

ที่นี่ นอกจากนักศึกษาจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆจากนานาประเทศแล้ว นักศึกษายังสามารถติดต่ออาจารย์เพื่อทำการนัดหมายการติวเข้มภาษาอังกฤษได้ล่วงหน้า ทั้งแบบกลุ่มย่อย และแบบตัวต่อตัว อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อใช้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพิ่มเติมในเวลาที่ต้องการได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

  • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • หลักสูตรการเรียนการสอนทันสมัยที่เน้นการปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจง่าย
  • เรียนรู้ในห้องเรียนแบบ Interactive และบรรยากาศการเรียนที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง ช่วยขจัดความกลัวและเพิ่มความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
  • รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระดับภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จหลักสูตร

ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เราเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษในทุกทักษะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ได้นำไปต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการศึกษา และการเข้าทำงานในอนาคต แม้ว่าจะเริ่มจากไม่มีพื้นฐานเลยก็ตาม

ลงทะเบียนเพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ https://bit.ly/3BXsHE0 หรือโทร 02 769 4056 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/stamfordthailand 

#Stamford #StamfordEnglishProgram