Stamford MBA&MPA หลักสูตรใหม่ “ไฉไลกว่าเดิม” “วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561”

มาทำความรู้จักหลักสูตรใหม่ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ (MBA และ MPA) ของ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน พบกับกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร และโอกาสสัมผัสประสบการณ์เรียนในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแสตมฟอร์ด

MBA Online “หลักสูตรใหม่..สำหรับคนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561”

มารู้จัก Stamford MBA Online การเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของ Stamford ให้คุณเปิดประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ไม่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนจริง พร้อมแนะนำ “หลักสูตรใหม่” ที่เน้นเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้มากขึ้น กับกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 กลุ่ม International Business Management และ Brand Communication พลาดไม่ได้!

MBA Trial Class Challenge ปลุกการตลาด แบบรู้ทันผู้บริโภค “วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561”

Stamford Signature MBA Trial Class Challenge Consumer Experience Journey – ปลุกการตลาด แบบรู้ทันผู้บริโภค สัมผัสประสบการณ์เรียน กับ Stamford MBA หลักสูตรใหม่ มาทำความรู้จัก หลักสูตรใหม่ Stamford MBA กับ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะสุดฮิต

MBA Online “หลักสูตรใหม่..สำหรับคนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561”

MBA Online หลักสูตรใหม่ มีดีอย่างไร?! มาลองทำความรู้จักกับการเรียน ป.โท แบบออนไลน์ ให้มากขึ้น ประสบการณ์การเรียนแบบ Virtual Classroom ในแบบฉบับของ Stamford พร้อมเปิดตัวหลักสูตรใหม่ที่เน้นเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้มากขึ้น กับกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 กลุ่ม International Business Management และ Brand Communication พลาดไม่ได้!