เศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงสถานการณ์โลก

คุณกรณ์ จาติกวณิช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมวิเคราะห์ และพูดคุย แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ แนวโน้มของเศรษฐกิจไทย