วิทยาเขต:   พระรามเก้า, หัวหิน Dual Campus

ภาษาที่สอน:  อังกฤษ, ไทย – อังกฤษ (สองภาษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

Dynamic
หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับอุตสาหกรรมการบินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริการ เทคโนโลยี และ การบริหารจัดการภาคพื้นดิน

Interactive
นักศึกษาจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัททางด้านการบินชั้นนำ และได้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบรรยากาศของธุรกิจการบินจริง

Job-Ready
นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกงานกับสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะได้ฝึกอบรมและได้รับประสบการณ์การทำงานแบบได้ลงมือปฏิบัติจริง เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นจริงๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ในองค์กร เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้นักศึกษาพร้อมก้าวเข้าสู่จุดหมายทางอาชีพในอุตสาหกรรมการบินได้ในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมเซ็นสัญญาร่วมกับสถาบันสอนขับอากาศยานเบาพิเศษ หรือ The Light Aircraft for Leisure Association Flying Club (LAAF) นักศึกษาจะได้เรียนกับนักบินมืออาชีพที่ชำนาญและมีประสบการณ์ทางด้านการบิน ถ้านักศึกษาสอบผ่าน จะได้รับใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษ หรือ Ultra – Light Pilot License (UPL) ซึ่งนับได้ว่าแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ โดยใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษนี้ ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนประเทศไทย

ทางเลือกในการเติมประสบการณ์เรียน หลักสูตรปริญญาตรี ในต่างประเทศ

 • BBA – Airline Business Management
 • BSc – Airline Management

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินของแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Vaughn College เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีเชี่ยวชาญในด้านของการบริหารและการจัดการการบินและสนามบิน และได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News ให้เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาเหนือ โดย Vaughn College ได้ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะแมนแฮตตันและสนามบิน LaGuadia ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และศึกษางานของสนามบินและการจัดการการบิน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต โดยหลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเดินทางไปเรียนเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี ที่ Vaughn College เมืองนิวยอร์ค เพื่อรับปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ นอกจากนี้ นักศึกษาแสตมฟอร์ดยังมีโอกาสในการรับทุนการศึกษา จาก Vaughn College อีกด้วย

คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้าน:

 • งานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน เช่น การควบคุมลานจอดอากาศยาน/วางแผนการโหลดสินค้า/เจ้าหน้าที่ห้องรับรองผู้โดยสาร/เจ้าหน้าที่ดูแลประตูทั้งขาเข้าและขาออก/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ดูแลด้านอาหาร
 • การดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 • ระบบการจองและการออกบัตรโดยสาร
 • เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการออกเอกสาร และการจัดการต่างๆ
 • การตรวจคนเข้าเมือง/การควบคุมด้านศุลกากร
 • การควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • การจัดการท่องเที่ยว

คุณจะสามารถ:

 • ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้โดยสารทั้งภาคพื้นดิน และบนเครื่องบิน
 • ปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพขั้นสูง ด้วยใจบริการ
 • แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดธุรกิจการบิน เช่น รู้ประเภทของเครื่องบิน กฎหมายธุรกิจการบิน และ การจองและการออกบัตรโดยสารเบื้องต้น
 • เข้าใจและใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดธุรกิจการบินได้อย่างชำนาญ
 • สร้างและดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินได้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • ผู้จัดการสนามบิน
 • เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง
 • เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน
 • เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนฝ่ายปฏิบัติการการบิน
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการปฏิบัติการการบิน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับภาคพื้น
 • ฝ่ายคลังสินค้าทางอากาศ / บริการลูกค้า

วิทยาเขต:   หัวหิน

ภาษาที่สอน:  ไทย – อังกฤษ (สองภาษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

Dynamic
หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมกับอุตสาหกรรมการบินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริการ เทคโนโลยี และ การบริหารจัดการภาคพื้นดิน

Interactive
คุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัททางด้านการบินชั้นนำ และได้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบรรยากาศของธุรกิจการบินจริง

Job-Ready
คุณจะมีโอกาสฝึกงานกับสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะได้ฝึกอบรมและได้รับประสบการณ์การทำงานแบบได้ลงมือปฏิบัติจริง เสมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอู่ที่นั่นจริงๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ในองค์กร เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณพร้อมก้าวเข้าสู่จุดหมายทางอาชีพในอุตสาหกรรมการบินได้ในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมเซ็นสัญญาร่วมกับสถาบันสอนขับอากาศยานเบาพิเศษ หรือ The Light Aircraft for Leisure Association Flying Club (LAAF) นักศึกษาจะได้เรียนกับนักบินมืออาชีพที่ชำนาญและมีประสบการณ์ทางด้านการบิน ถ้านักศึกษาสอบผ่าน จะได้รับใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษ หรือ Ultra – Light Pilot License (UPL) ซึ่งนับได้ว่าแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ โดยใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษนี้ ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนประเทศไทย

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 • BBA – Airline Business Management
 • BSc – Airline Management

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินของแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Vaughn College เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีเชี่ยวชาญในด้านของการบริหารและการจัดการการบินและสนามบิน และได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News ให้เป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาเหนือ โดย Vaughn College ได้ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะแมนแฮตตันและสนามบิน LaGuadia ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และศึกษางานของสนามบินและการจัดการการบิน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต โดยหลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเดินทางไปเรียนเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี ที่ Vaughn College เมืองนิวยอร์ค เพื่อรับปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ นอกจากนี้ นักศึกษาแสตมฟอร์ดยังมีโอกาสในการรับทุนการศึกษา จาก Vaughn College อีกด้วย

คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้าน:

 • งานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน เช่น การควบคุมลานจอดอากาศยาน/วางแผนการโหลดสินค้า/เจ้าหน้าที่ห้องรับรองผู้โดยสาร/เจ้าหน้าที่ดูแลประตูทั้งขาเข้าและขาออก/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ดูแลด้านอาหาร
 • การดูแลผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 • ระบบการจองและการออกบัตรโดยสาร
 • เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการออกเอกสาร และการจัดการต่างๆ
 • การตรวจคนเข้าเมือง/การควบคุมด้านศุลกากร
 • การควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • การจัดการท่องเที่ยว

คุณจะสามารถ:

 • ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้โดยสารทั้งภาคพื้นดิน และบนเครื่องบิน
 • ปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพขั้นสูง ด้วยใจบริการ
 • แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดธุรกิจการบิน เช่น รู้ประเภทของเครื่องบิน กฎหมายธุรกิจการบิน และ การจองและการออกบัตรโดยสารเบื้องต้น
 • เข้าใจและใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดธุรกิจการบินได้อย่างชำนาญ
 • สร้างและดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินได้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • ผู้จัดการสนามบิน
 • เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง
 • เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน
 • เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนฝ่ายปฏิบัติการการบิน
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการปฏิบัติการการบิน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับภาคพื้น
 • ฝ่ายคลังสินค้าทางอากาศ / บริการลูกค้า

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!