escort ankara

ankara escort bayan

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ออกแบบหลักสูตรการสอนโดยร่วมมือกับ Media Design School (MDS) สถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัลสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ บัณฑิตที่จบจาก MDS หลายท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพยนตร์ระดับฮอลีวูดหลายเรื่อง อาทิ The Hobbit, Avatar, King Kong และ The Lord of the Rings Trilogy

หลักสูตรการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Media Design School (MDS) ประเทศนิวซีแลนด์  โดยนักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและรับประกาศนียบัตรจาก Media Design School ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เดินทางไปศึกษาดูงาน และฝึกงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นต้น

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เปิดสอนทั้งแบบนานาชาติและสองภาษา ทำให้นักศึกษาได้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษควบคู่ไปทักษะการออกแบบ ผ่านการนำเสนอผลงาน และสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มาจากต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวาดภาพ การถ่ายภาพ การออกแบบตัวอักษร โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ ภาพกราฟฟิกต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบภาพแบบ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว ไปจนถึงการพัฒนาเว็บไซต์ วีดีโอ และหนังสั้น ทั้งหมดนี้ นักศึกษาจะมีความรู้และทักษะในการออกแบบเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาและสื่อสารในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ด้วยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงผ่านการทำโครงงานกับบริษัทต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการออกแบบ และเรียนรู้วิธีการบริหารงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมรับมือกับโลกแห่งการออกแบบที่ท้าทายและไม่หยุดนิ่งในอนาคต

คุณจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การวาดภาพ
 • การออกแบบตัวอักษร
 • การออกแบบอัตลักษณ์
 • การออกแบบบรรจุภัณท์
 • การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • การออกแบบโฆษณา
 • การถ่ายภาพ
 • การพัฒนาเว็ปไซต์
 • การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 • การผลิตวิดีโอ
 • การออกแบบ 3 มิติ

คุณจะรอบรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เหล่านี้:

 • ภาพประกอบ
 • ตัวการ์ตูน ตัวอักษร
 • โลโก้
 • บรรจุภัณฑ์
 • นิตยสาร
 • โฆษณาทางโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์
 • ภาพถ่ายดิจิทัล
 • เว็ปไซต์
 • มิวสิค วิดิโอ
 • ภาพยนต์สั้น
 • การออกแบบการติดตั้ง

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • งานออกแบบเพื่อการผลิตโฆษณาและวิดีโอ
 • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • งานออกแบบภาพกราฟิก (ตัวอักษร, Brand Identity, โลโก้, สิ่งพิมพ์)
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • ออกแบบเกมส์และแอนิเมชั่น
 • งานด้านการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • งานด้านการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
 • การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ (Visual Effects)

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram unf uygulaması

türk ifşa

İstanbul Escort

İstanbul Escort Bayan

İzmir Escort Bayan

Ankara Escort Bayan

Bursa Escort Bayan

Antalya Escort Bayan

İnstagram takipçi satın al

Takipçi Satın Al

Şifresiz Takipçi

İnstagram Takipçi Satın Al

takipçi satın al

instagram takipçi satın al

twitter takipçi satın al

tiktok takipçi satın al

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al