จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ออกแบบหลักสูตรการสอนโดยร่วมมือกับ Media Design School (MDS) สถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัลสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ บัณฑิตที่จบจาก MDS หลายท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพยนตร์ระดับฮอลีวูดหลายเรื่อง อาทิ The Hobbit, Avatar, King Kong และ The Lord of the Rings Trilogy

หลักสูตรการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Media Design School (MDS) ประเทศนิวซีแลนด์  โดยนักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและรับประกาศนียบัตรจาก Media Design School ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เดินทางไปศึกษาดูงาน และฝึกงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นต้น

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เปิดสอนทั้งแบบนานาชาติและสองภาษา ทำให้นักศึกษาได้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษควบคู่ไปทักษะการออกแบบ ผ่านการนำเสนอผลงาน และสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มาจากต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวาดภาพ การถ่ายภาพ การออกแบบตัวอักษร โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ ภาพกราฟฟิกต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบภาพแบบ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว ไปจนถึงการพัฒนาเว็บไซต์ วีดีโอ และหนังสั้น ทั้งหมดนี้ นักศึกษาจะมีความรู้และทักษะในการออกแบบเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาและสื่อสารในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ด้วยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงผ่านการทำโครงงานกับบริษัทต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการออกแบบ และเรียนรู้วิธีการบริหารงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมรับมือกับโลกแห่งการออกแบบที่ท้าทายและไม่หยุดนิ่งในอนาคต

คุณจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การวาดภาพ
 • การออกแบบตัวอักษร
 • การออกแบบอัตลักษณ์
 • การออกแบบบรรจุภัณท์
 • การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • การออกแบบโฆษณา
 • การถ่ายภาพ
 • การพัฒนาเว็ปไซต์
 • การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 • การผลิตวิดีโอ
 • การออกแบบ 3 มิติ

คุณจะรอบรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เหล่านี้:

 • ภาพประกอบ
 • ตัวการ์ตูน ตัวอักษร
 • โลโก้
 • บรรจุภัณฑ์
 • นิตยสาร
 • โฆษณาทางโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์
 • ภาพถ่ายดิจิทัล
 • เว็ปไซต์
 • มิวสิค วิดิโอ
 • ภาพยนต์สั้น
 • การออกแบบการติดตั้ง

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • งานออกแบบเพื่อการผลิตโฆษณาและวิดีโอ
 • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • งานออกแบบภาพกราฟิก (ตัวอักษร, Brand Identity, โลโก้, สิ่งพิมพ์)
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • ออกแบบเกมส์และแอนิเมชั่น
 • งานด้านการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • งานด้านการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
 • การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ (Visual Effects)

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!