escort ankara

ankara escort bayan

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างที่จะทำให้ได้เห็นมุมมองทุกด้านของธุรกิจ ที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในสังคมนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทั้งคณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก พบกับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจจากหลากหลายประเทศ ที่จะมา นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำโปรเจคร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำ พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษและผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ รวมถึงการได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Leadership and Management
การเป็นผู้นำและการจัดการ – สำหรับนักศึกษาที่ต้องการความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในการบริหารบริษัทระหว่างประเทศ

International Trade
การค้าระหว่างประเทศ – นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในการพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศ และศึกษากลยุทธ์ในการทำการค้าระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความแตกต่างของสภาพแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จ

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

Kendalll College at NLU     SolBridge Stamford Dual Degree

 • BBA – International Business Management
 • BA Business – International Business

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถเลือกเรียนแบบสองปริญญาได้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใต้ 

Kendall College at National Louis University เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ในมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยชิคาโกเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 

SolBridge International School of Business มหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศและสัมคมที่เป็นนานาชาติ ตั้งอยู่ในเมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ และถูกยกให้เป็นเมืองแห่งอนาคตและศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์ 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้และอาศัยอยู่ในประเทศที่นับว่ามีความสำคัญในด้านธุรกิจของโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติที่ประสบความสำเร็จมากมาย เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะมีความพร้อมในการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่เลือกเดินทางไปศึกษาต่อที่ Kendall College at National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ SolBridge International School of Business ประเทศเกาหลีใต้ จะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่เลือก และจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน

 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • การพัฒนาธุรกิจ
 • การจัดการข้ามวัฒนธรรม
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • สร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ
 • นำเสนอโครงการได้อย่างมั่นใจ

คุณจะสามารถ:

 • เริ่มธุรกิจของตัวเองได้
 • บริหารแรงงานนานาชาติ
 • เปิดตัวสินค้าใหม่ในประเทศใหม่/ตลาดใหม่
 • ช่วยขยายการเติบโตของบริษัทข้ามชาติ
 • ริเริ่มและขยายการเติบโตและองค์กรเพื่อสังคม
 • ขยายธุรกิจครอบครัว
 • สร้างรูปแบบธุรกิจแบบยั่งยืน

แนวทางในการประกอบอาชีพ

บัณทิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมที่จะก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่หลากหลายทั่วโลก

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ผู้จัดการด้านนำเข้า / ส่งออก
 • เจ้าหน้าที่บัญชีระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ
 • เจ้าของธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจs

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al