escort ankara

ankara escort bayan

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรียนแบบออนไลน์

จุดเด่นของหลักสูตร

สัมผัสประสบการณ์การเรียนออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนทำงานและผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีเวลาน้อย โดยให้อิสระในการเรียนรู้จากที่ไหน และเมื่อไหร่ก็ได้ ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออนไลน์สามารถเรียนรู้ และโต้ตอบ หรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์และพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้น ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ สามารถเพิ่มโอกาสการธุรกิจ และสร้าง connection ได้เสมือนเรียนในชั้นเรียนจริง ประกอบกับการพัฒนาความรู้เชิงลึก ด้วยการเรียนวิชาเลือกเฉพาะด้านที่สนใจ (Specialized Studies) เพิ่มเติมได้

คลิกเพื่อชมวีดิโอแนะนำหลักสูตร https://youtu.be/ITFBJDtwLGg

Interactive Online Learning Experience:
แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ออกแบบการเรียนรู้ผ่านระบบ Blackboard Collaborate™ ที่ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 19,000 สถาบันใน 100 ประเทศ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ ถกประเด็นคำถาม หรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านระบบได้ทันที โดยสามารถแบ่งส่วนของการศึกษาผ่านหลักสูตรออนไลน์ของแสตมฟอร์ด ได้ดังนี้

  • Weekly Tutorial Session (Real-Time)   3 ชม. ต่อสัปดาห์
  • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Non Real-Time)  ประมาณ 2-3 ชม. ต่อสัปดาห์*
  • พบวิทยากรพิเศษ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง และดูงาน (ด้วยตนเองหรือผ่านระบบออนไลน์)

*ตารางอาจมีการปรับให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละท่าน

Electives:

นอกจากการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วนและเข้มข้นแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจได้ (Electives) จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

 • International Business Management (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)

Learning Content Developed by Industry:
เนื้อหาในหลักสูตรผ่านการร่วมกันออกแบบโดยแสตมฟอร์ดและผู้เชียวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ด้าน Brand Management กับ Leo Burnett, Strategic Marketing กับ Tarad.com, Supply Chain Logistics กับ DKSH.

Trusted by Global Awards:
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคว้ารางวัล Blackboard Catalyst Award นวัตกรรมการศึกษาชนะเลิศอันดับ 1 จากกว่า 85 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

No Compromise on Network:
หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ และผู้เรียนยังสามารถพบและพูดคุยแบบ face-to-face กับผู้นำด้านธุรกิจที่มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษได้ ทั้งยังสามารถมองเห็นการนำเสนอเนื้อหา พร้อมถกเถียงประเด็นต่างๆ ได้ในขณะการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์เรียนเหมือนนั่งเรียนในห้องเรียน และยังมีประสบการณ์ได้สัมผัสการเรียนแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นและทันสมัยอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

Outcomes

"หลักสูตร MBA Online เป็นหลักสูตรที่เข้าใจและเข้าถึง Learning Channel ที่ทันสมัย และไม่เพียงแต่เลือก Channel ที่คนรุ่นใหม่ใช้แต่ต้องมองไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของการเรียนรู้ ให้อิสระทางความคิดและการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าผู้เรียนอยู่ที่ไหน หรือ ในเวลาใด ทำให้สามารถพัฒนาทักษะเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานหรือสร้างธุรกิจของตนเองได้อย่างไร้ขอบเขต"
ผศ. ดร. เอก ชุณหชัชราชัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA Online

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al