มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเรียนรู้แบบนานาชาติ และพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงานระดับสากล

ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ และการศึกษาที่นี่ จะช่วยให้นักศึกษาแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ สู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งแบบนานาชาติ และสองภาษา ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ และการออกแบบ

โดยที่แสตมฟอร์ด มีหลักสูตร Stamford English Program คอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยสามารถเริ่มเรียนได้ทุกระดับภาษา เพื่อเข้าเรียนในแผนการเรียนแบบนานาชาติ และสองภาษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รวมไปถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตอย่างมั่นใจ

สำหรับแผนการเรียนแบบสองภาษาของแสตมฟอร์ด ได้แบ่งออกเป็น 2 ภาษา คือ แผนการเรียนไทย  อังกฤษ  และ แผนการเรียนจีน – อังกฤษ โดยแผนการเรียนแบบภาษาไทย – อังกฤษ นั้น มีโครงสร้างหลักสูตรแบบใหม่ ที่ให้นักศึกษาค่อยๆ เพิ่มวิชาเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้พร้อมกับการเรียน ส่วนแผนการเรียนแบบสองภาษา จีน – อังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่มีความสามารถด้านภาษาจีน ที่ต้องการต่อยอดการใช้ภาษาจีนในระดับปริญญาตรี เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาจีนด้วยการสื่อสารกับเจ้าของภาษา ทั้งจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี​

การจัดการธุรกิจการบิน

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการโรงแรมนานาชาติ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การตลาด

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การเป็นเจ้าของธุรกิจ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การเงินและการธนาคาร

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการอีเว้นท์

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการทั่วไป

แผนการเรียนแบบภาษาไทย

การบัญชี

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การออกแบบสื่อสร้างสรรค์

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

สังคมการเรียนรู้นานาชาติที่หลากหลาย

40% ของนักศึกษาแสตมฟอร์ดมาจากนานาชาติมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และ 70% ของคณาจารย์ผู้สอนมาจากนานาประเทศ ทั้งอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีกมากมาย

ปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ ด้วยค่าเล่าเรียนที่คุณเอื้อมถึง

สัมผัสคุณภาพการศึกษาระดับสากล ถ่ายทอดโดยคณาจารย์จากหลากหลายประเทศ ด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงอย่างที่คิด

ความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลกในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการฝึกงาน 480 ชั่วโมง

ค้นพบประสบการณ์การเรียนรู้จริงผ่านโครงการฝึกงาน 480 ชั่วโมง ในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โอกาสในการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

เพิ่มประสบการณ์ในต่างแดนกับหลักสูตรสองปริญญา หรือ Dual Degree Options โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศทั่วโลก

มาตรฐานคุณภาพและการยอมรับระดับสากล

คณะบริหารธุรกิจได้รับการรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ และความป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจะมีทางเลือกในการเรียน หลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญา หรือ Dual Degree Options ซึ่งเป็นการร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ ร่วมกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ

สาขาการตลาด ร่วมกับ Lubin School of Business at Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ EU Business School ประเทศสเปน และประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ร่วมกับ Vaughn College ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับ Kendall College at National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ SolBridge International School of Business ประเทศเกาหลีใต้

สาขาการจัดการอีเว้นท์ ร่วมกับ Kendall College at National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาขาการเงินและการธนาคาร และ สาขาการบัญชี ร่วมกับ University of Northampton และ University of the West of England ประเทศอังกฤษ

สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ University of Northampton ประเทศอังกฤษ 

สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ Richmond University ประเทศอังกฤษ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ

BRING THE WORLD CLOSER:
STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY

Stamford International University
Play Video

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง