ศึกษาการเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นในบรรยากาศนานาชาติ

“การฝึกงานจะไม่ใช่แค่การฝึกงานในบริษัทอะไรก็ได้ แต่การเป็นผู้ประกอบการ คุณจะต้องไปฝึกทั้งในบริษัท Startup และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อเรียนรู้วิธีและสัมผัสบรรยากาศการทำงาน รวมถึงไปทำงานในธุรกิจของครอบครัว เพื่อเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่คุณจะได้เจอเมื่อต้องบริหารงานเองจริงๆ”

ล้วงเทคนิคพิชิตฝัน สู่สุดยอดนักออกแบบ จากรุ่นพี่ CMD แสตมฟอร์ด

“การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบอยู่รอบตัวเรา ผมเองก็หาแรงบันดาลใจจากเล่น
เฟซบุ๊ก แล้วก็ไปดูผลงานศิลปะต่างๆ ตามนิทรรศการพวกที่เกี่ยวกับศิลปะ แล้วก็จะเก็บสะสมมาไว้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน”

เปิดประสบการณ์ในต่างแดน กับหลักสูตรปริญญาตรี 2 ใบ

นักศึกษาแสตมฟอร์ดสามารถเลือกเรียนแบบ Dual Degree หรือแบบสองปริญญา ซึ่งเป็นการร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

ต้องทำอย่างไรเมื่ออยากเป็น “นักบัญชี ยุคดิจิทัล”

“สิ่งที่เป็นความต่างที่สำคัญมากคงเป็นเรื่องของภาษา ถ้าเราเรียนเป็นไทย เราก็จะมีขอบเขตการทำงานแค่ในประเทศ แต่ถ้าเราเรียนอินเตอร์ เราก็จะได้เปรียบในเรื่องของภาษา ขอบเขตการทำงานก็เปิดกว้างมากกว่า ซึ่งอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติ”

ไขความลับสู่ธุรกิจ Airline จากรุ่นพี่สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

“การบิน เป็นเรื่องที่มาคู่กับภาษา ต้องทำงานร่วมกับคนจากทั่วทุกมุมโลกอยู่แล้ว มันเชื่อมกันด้วยภาษา ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของแสตมฟอร์ดก็คือเรื่องของภาษา และอาจารย์ผู้สอนก็มีประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรม เราได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์การทำงานจริงๆ”

นวัตกรรมการเรียนรู้บน Digital Platform ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่

ด้วยความเร่งรีบของคนในสังคมและพฤติกรรมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของคนในปัจจุบัน บวกกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงได้พัฒนาหลักสูตร MBA Online นี้ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้เรียน