Infographic Competition

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้จัดกิจกรรมแข่งขันออกแบบอินโฟกราฟิกส์ หรือ Infographic Competition ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Introduction to Statistics (STA 101) เพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถออกแบบรูปแบบการนำเสนอผลทางสถิติให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ

เรียนรู้ Bloomberg Terminal Navigation

Khun Pun Boonyingyongstit จาก Bloomberg LP ( สิงคโปร์)  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Bloomberg Terminal Navigation เมื่อวันที 14 สิงหาคมที่ผ่านมา

งานสัมมนา SME Branding และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่า MBA ดีเด่น วิทยาเขตหัวหิน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส เปิดบ้านต้อนรับ คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเดินทาง และผู้ผลิตรายการ “เถื่อนทราเวล” ที่เข้ามาแชร์ไอเดีย และประสบการณ์ทั้งการเดินทางและการสร้างคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์

อโศกแคมปัส เปิดบ้านต้อนรับ คุณวรรณสิงห์ นักเดินทาง และผู้ผลิตรายการ “เถื่อนทราเวล”

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส เปิดบ้านต้อนรับ คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเดินทาง และผู้ผลิตรายการ “เถื่อนทราเวล” ที่เข้ามาแชร์ไอเดีย และประสบการณ์ทั้งการเดินทางและการสร้างคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์

Stamford Ambassador

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดโครงการ Stamford Ambassador Program เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เข้าร่วมสมัครเป็น “Ambassador” หรือ ผู้แนะนำหลักสูตรและมหาวิทยาลัยฯ แก่ผู้ที่สนใจ

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก คุณวรรณสิงห์ ในหัวข้อ “Content for Passion VS Content for Profit”

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเดินทาง และผู้ผลิตรายการ “เถื่อน ทราเวล” ในหัวข้อ “Content for Passion VS Content for Profit”