ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Bloomberg Markets Concepts (BMC)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินทางธนาคาร (วิชา FIN312 Investments) ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Bloomberg Markets Concepts หรือ BMC

Accounting Competition

สาชาวิชาการบัญชี ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จัดการแข่งขัน Accounting Competition ขึ้นที่วิทยาเขตพระรามเก้า เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของแสตมฟอร์ดระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้

นศ. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ศึกษาดูงานที่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

นักศึกษา ม.แสตมฟอร์ด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เดินทางไปศึกษาดูงานที่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

Youth Endeavors for Social Innovation Using Sustainable Technology (YESIST12)

The Institute and Electrical and Electronics Engineers ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดแข่งขันนวัตกรมไอทีระดับนานาชาติ Youth Endeavors for Social Innovation Using Sustainable Technology (YESIST12) เป็นครั้งแรก มีเยาวชนและนักศึกษากว่า 500 คนจาก 19 ประเทศทั่วโลก ร่วมโชว์นวัตกรรมสุดยอดไอเดีย

“Four Dimensions of Success in the Corporate World” กับ Mr. Vikas Mittal

Mr. Vikas Mitta กรรมการผู้จัดการ Diversey (Thailand, Indonesia , Indochina,) Inc. ให้เกียรติมาร่วมแชร์วิสัยทัศน์ในหัวข้อ  “Four Dimensions of Success in the Corporate World” ทำอย่างไรให้เรามีความสุขในการทำงานที่ตัวเองรัก  รักษาสมดุลในการใช้ชีวิต ไปพร้อมๆ กับการสร้างความสำเร็จทางด้านการงาน

Shopee 9.9 Contest : ก้าว เปลี่ยน โลก

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้จัดกิจกรรมแข่งขันออกแบบอินโฟกราฟิกส์ หรือ Infographic Competition ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Introduction to Statistics (STA 101) เพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถออกแบบรูปแบบการนำเสนอผลทางสถิติให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ