MBA Trial Class Challenge : Social Media Marketing “วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ อาจารย์สุดาทิพย์ พึ่งรัศมี อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “รู้เขารู้เรา บริหารพวกเราได้…Managing Organization”

MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562”

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online เพียง Log-in เข้ามาฟังรีวิวหลักสูตรและกลุ่มวิชาเลือก สุดฮิต 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing

MBA Program Review & Admission Day “วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562”

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Stamford MBA ไม่เหมือนใคร? – ค้นหาคำตอบกันได้ที่งาน “Admission Day” Stamford เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักหลักสูตร MBA ของเราให้มากขึ้น พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมไขทุกข้อสงสัย

MBA Trial Class Challenge : Social Media Marketing “วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ดร. วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “Business Process Improvement for Organizational Success”

MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562”

Log-in มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online ฟังรีวิวกลุ่มวิชาเลือก สุดฮิต 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing

MBA Online “ทดลองเรียน ป.โท ออนไลน์..สำหรับคนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562”

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “Business Process Improvement for Modern Organizations – การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อองค์กรสมัยใหม่” กับ ดร. วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online