ทำไมต้องเลือกเรียนที่แสตมฟอร์ด

  • ฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน
  • พบเพื่อนใหม่จากทั่วโลก
  • เรียนรู้กับอาจารย์จากนานาประเทศ
  • รับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศและภาคธุรกิจ
  • โอกาสเปิดประสบการณ์ในต่างแดน
  • ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ และพร้อมสู่โลกการทำงานจริง

นักศึกษาแสตมฟอร์ด
ที่สำเร็จการศึกษา
ปี 2560

1 %
ได้เงินเดือนสูงกว่า อัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาด*
1 %
ได้เงินเดือนสูงกว่า 50% ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย
ในตลาด*
1 %
ได้งานก่อนเรียนจบ
**อ้างอิงจากอัตรางเงินเดือนในตลาดแรงงานปี 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

นักศึกษาแสตมฟอร์ดมาจาก 100+ ประเทศทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!