escort ankara

ankara escort bayan

จุดเด่นของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของธุรกิจ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โปรแกรมการสอนที่ทันสมัยและนำไปใช้ได้จริง
สัมผัสประสบการณ์การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆสำหรับโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักศึกษาจะได้เรียนรู้มุมมองของภาษาอังกฤษศึกษาในแบบดั้งเดิม อาทิ งานประพันธ์ วรรณคดี และบทละครต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้และฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบสมัยใหม่ในมุมมองที่เป็นสากล

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และประเมินข้อมูลต่างๆ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการสื่อสารอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

วิธีสอนภาษาแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหา
วิธีสอนภาษาแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหา หรือ Content and Language Integrated Learning (CLIL) จะเป็นการเรียนในเนื้อหาวิชาต่างๆ พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้เพิ่มทักษะกระบวนการคิดและระดับการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษา

 

โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งเน้นให้นักศึกษานำทฤษฎีภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จ้างงานในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการในการสรรหาบุคคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารเชิงธุรกิจ การเขียนรายงานต่างๆ ฯลฯ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การทำงานอย่างอิสระ
 • การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนและทำวิจัยงานเขียน
 • การตีความและเข้าใจความเนื้อหา แนวความคิด และทฤษฎีต่างๆ
 • การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 • การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อนำเสนอไอเดียและข้อมูล
 • การนำเสนอความคิดและข้อโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
 • หลักการการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกต่างๆ ในหลากหลายมุมมอง
 • การใช้เหตุผลในเชิงวิเคราะห์และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถทำงานได้ในหลากหลายสาขาอาชีพที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น

 • นักเขียน / ผู้สื่อข่าว
 • นักแปล / ล่าม
 • บรรณาธิการ
 • นักพิสูจน์อักษร
 • เจ้าหน้าที่สถานฑูต
 • พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ
 • ผู้จัดการด้านการสื่อสาร
 • ผู้ชำนาญการด้านภาษาอังกฤษ
 • มัคคุเทศก์
 • ผู้ดูแลโครงการระหว่างประเทศ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al