จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่รอบด้าน ที่มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในด้านการเขียนและการพูด รวมถึงกลยุทธ์ทางความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานส่งเสริมทางการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการส่งเสริมองค์กร หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะมีแฟ้มผลงานที่แสดงถึงทักษะความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์ และความมั่นใจในการทำงานในอนาคต พบกับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ห้องสตูดิโอและห้องตัดต่อของจริง หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

Richmond Stamford Advertising and Public Relations

 • BCA – Advertising and Public Relations
 • BA Communications – Advertising and Public Relations

สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Richmond University (RAIUL) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัยทั่วโลก

โดยนักศึกษาสาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ Richmond University (RAIUL) ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Richmond University (RAIUL)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Creative Visual Expression
การแสดงออกด้วยภาพเชิงสร้างสรรค์ – สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานในสายงานโฆษณา โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการชักจูง โน้มน้าว และความคิดสร้างสรรค์

Strategic communication
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ – สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นนักวางแผนกลยุทธ์หรือนักพูด

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือทางวิชาการกับ Index Creative Village Company Limited กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานโดยใช้ศักยภาพในด้านของความคิดสร้างสรรค์ โดยให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัท ครีเอทีฟ อีเว้นท์ อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นบริษัทอีเว้นท์ของคนไทยบริษัทเดียวที่ติดอันดับ 7 ของโลก จัดอันดับโดยนิตยสาร Special Events Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาแสตมฟอร์ดจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำโฆษณาและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงโอกาสในการเข้าไปฝึกงาน และศึกษาดูงานอีกด้วย

นักศึกษาจะได้ทำโปรเจคร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Project) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงตั้งแต่กำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำต่างๆ จะเป็นการเปิดโอกาสในการทำงานในอนาคตอีกด้วย สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ได้ทำการเปิดตัว S Agency (เอส เอเจนซี่) เอเจนซี่โฆษณาและพีอาร์ที่บริหารโดยนักศึกษาแสตมฟอร์ด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานจริง ตั้งแต่รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า วางแผนกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์การบริหารแบรนด์ การออกแบบสื่อดิจิทัลต่างๆ การวางแผนจัดงานอีเว้นท์ รวมไปถึงการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในแคมเปญต่างๆ อีกด้วย

คุณจะเรียนรุ้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การพูดในที่ชุมชน
 • การเขียน
 • การวางแผนเพื่อจัดงานต่างๆ
 • การสร้างสรรค์
 • การจัดการ
 • การตัดต่อ
 • การผลิต
 • การโปรโมทผลงาน
 • การชักชวน
 • การพัฒนางานโฆษณา

คุณจะรอบรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เหล่านี้:

 • งานแคมเปญโฆษณา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • งานโฆษณาทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
 • การกล่าวสุนทรพจน์
 • สื่อ Social Media
 • การวางแผนสื่อ
 • แคมเปญประชาสัมพันธ์
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • การจัดงานต่างๆ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • ผู้ประสานงานลูกค้าในบริษัทโฆษณา
 • นักวางแผนสื่อโซเชียล มีเดีย
 • นักวางแผนการจัดงานอีเว้นท์
 • ครีเอทีฟ / นักออกแบบกราฟฟิก
 • ผู้จัดการตราสินค้า

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!