จุดเด่นของหลักสูตร

เริ่มต้นประตูสู่เส้นทางอาชีพในสาขาการสื่อสารอันน่าตื่นเต้นได้ที่แสตมฟอร์ด กับสาขาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง นักศึกษาจะมีความสามารถในการเล่าเรื่องราวผ่านภาพและตัวหนังสือ และเรียนรู้ที่จะกำหนดวิธีการมองโลกของคน ผ่านการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจอย่างมีศิลปะ พบกับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง

นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ห้องสตูดิโอแ ละห้องตัดต่อของจริง หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคต นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ทำโปรเจคร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Project) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงตั้งแต่กำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำต่างๆ จะเป็นการเปิดโอกาสในการทำงานในอนาคตอีกด้วย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Visual Storytelling

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ – สำหรับนักศึกษาที่มีความหลงใหลในการผลิตผลงานที่มีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ

Media Content Development

การพัฒนาเนื้อหาสำหรับสื่อ – สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการเล่าเรื่องราวไอเดียและข่าวสารต่างๆ มีความอยากรู้และต้องการค้นหาความจริง

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร่วมกับ บริษัท Woody World จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สร้างสรรค์สื่อในโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงเป็นผู้จัดงาน Music Festival ระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือของสาขาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียงกับทั้งสององค์กรนี้ เป็นการร่วมกันเพื่อพัฒนาและสร้างนักศึกษาให้มีทักษะและความรู้ตรงตามที่อุตสาหกรรมต้องการ รวมถึงสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการทำงานในอนาคต โดยนักศึกษาแสตมฟอร์ดจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรม และฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสององค์กร อีกทั้งยังมีโอกาสในการเข้าไปฝึกงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงอีกด้วย

สามารถดูผลงานของนักศึกษาได้ที่นี่ http://thespot.stamford.edu

คุณจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

  • การเขียน
  • การทำรายงาน
  • การส่งผลงาน
  • การผลิต
  • การตัดต่องานกราฟฟิก
  • การใช้งานกล้องชนิดต่างๆ
  • การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาโครงเรื่อง
  • การแสดง
  • การออกแบบ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • ช่างภาพ  / ช่างภาพวีดีโอ
 • ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร
 • ผู้สร้างและควบคุมการผลิตภาพยนตร์
 • นักวางแผนสื่อดิจิทัล
 • ผู้เขียนบทภาพยนตร์
 • ผู้ตัดต่อลำดับภาพ
 • ดีเจ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!