จุดเด่นของหลักสูตร

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ของไทย และ Kendall College at National Louis University ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดย อิมแพ็ค ถือเป็นสถานที่จัดงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับ Kendall College at National Louis University เป็นที่รู้จักในนามสถาบันการสอนด้านการบริการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา

ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้นักศึกษามั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างสูงสุด จากการได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน ในอุตสาหกรรม MICE นอกจากจะได้เรียนทฤษฎีเชิงลึก และทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากในห้องเรียนแล้ว นักศึกษายังจะได้ฝึกงานที่อิมแพ็ค และโอกาสในการฝึกงานที่อื่นๆ ตามที่เลือก

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

Kendalll College at NLU I

 • Bachelor of Business Administration
 • BA Business – International Business

นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) เพื่อเดินทางไปศึกษาที่ Kendall College at National Louis University เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ได้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ จาก Kendall at National Louis University สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดตลอดการศึกษา จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และประกาศนียบัตร ด้านการจัดการอีเว้นท์ จาก Kendall at National Louis University

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การจัดการสถานที่
 • การจัดงานแสดงระดับนานาชาติ
 • บริการจัดเลี้ยง
 • การบริหารโครงการ
 • ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
 • การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 • การแก้ปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้า
 • ทักษะทางด้านองค์กร
 • ความคิดสร้างสรรค์

คุณจะสามารถ:

 • จัดงานคอนเสิร์ต
 • จัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่
 • วางแผนงานแต่งงาน
 • จัดเลี้ยงสำหรับงานขนาดใหญ่
 • ต่อรองกับผู้สนับสนุนงาน
 • วางแผนการท่องเที่ยวและการประชุมระดับนานาชาติ
 • จัดนิทรรศการระดับนานาชาติ
 • วางแผนและจัดการงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่จัดงานที่เกี่ยวกับการกีฬาขนาดใหญ่

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านอีเว้นท์ และการตลาดสำหรับอีเว้นท์
 • นักจัดหาสถานที่
 • ผู้บริหารการประชุม/นิทรรศการ
 • ผู้บริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับอีเว้นท์ และงานแสดงต่างๆ
 • ผู้จัดการอีเว้นท์ทางด้านกีฬา
 • นักวางแผนงานแต่งงาน
 • เจ้าหน้าที่ของโรงแรม ในแผนกการจัดอีเว้นท์และการประชุม
 • นักประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!