escort ankara

ankara escort bayan

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการตัดสินใจด้านการเงิน คือ การลงทุน สถาบันการเงิน และการเงินธุรกิจ นักศึกษาจะมีความเข้าใจในทางทฤษฎีพร้อมทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติโดยมืออาชีพด้านการเงินและธนาคาร

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ University of the West of England หรือ University of Northampton ที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและจากมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนในประเทศอังกฤษ

ห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab

stamford bloomberg financial markets lab

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab นักศึกษาจะได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเหมือนกับมืออาชีพตัวจริง จำลองการซื้อขายหุ้น พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์จากธุรกิจจริงแบบเรียลไทม์ พร้อมฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจาก Bloomberg ที่จะมาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักศึกษาแสตมฟอร์ดในชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตรจาก Bloomberg ได้อีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตรของสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องกับ CFA Program Candidate Body of Knowledge ถึง 70%  อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกฝังมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ CFA Institute Code of Ethics and Standards od Practice เป็นการปูทางให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบ Chartered Financial Analyst หรือ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

หลักสูตรการเงินและการธนาคารของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ร่วมมือกับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินโดยตรง รวมไปถึงโอกาสในการฝึกงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

การศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาการเงินและธนาคารจะได้มีโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัทต่างๆ รวมถึงสถาบันทางการเงิน อาทิ  บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (มหาชน) จำกัด (ประเทศไทย) และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น การศึกษาดูงานจะช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจการทำงานในบรรยากาศจริงของแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรม รวมไปถึงการได้พบปะและพูดคุยกับตัวแทนของบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคต

โครงการฝึกงาน 480 ชั่วโมง

ที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาสาขาการเงินและธนาคารจะได้เพิ่มประสบการณ์การทำงานจริง ผ่านโครงการฝึกงานในบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • การลงทุน
 • การธนาคารพาณิชย์
 • เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งรวมถึงการใช้งาน Bloomberg Terminal
 • การซื้อขายหลักทรัพย์
 • การบริหารจัดการลงทุน
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ

คุณจะสามารถ:

 • วิจัย แปลความ และวิเคราะหฺข้อมูลทางการเงิน
 • ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน
 • อธิบายการทำงานร่วมกันและความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ของระบบการเงินได้
 • จำลองการวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารการซื้อขายหลักทรัพย์
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากบลูมเบิร์ก
 • นำเสนอความคิดและบทวิเคราะห์ได้อย่างมั่นใจ
 • ทำงานร่วมกับทีม แก้ไขความขัดแย้ง และมีทักษะการต่อรองได้อย่างดี

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • นักวางแผนด้านการเงิน
 • นายหน้าซื้อขายหุ้น (Stockbroker)
 • นักวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • ผู้จัดการการเงิน
 • นักวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์เครดิตสินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์การเงิน
 • ผู้จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ
 • ตัวแทนประกันภัย
 • ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง
 • ผู้ดูแลการจำนอง

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al