escort ankara

ankara escort bayan

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมเรียนรู้ในการวางแผน จัดการ ปรับใช้ และ ประเมินการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ องค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อผลิตสื่อโฆษณา โปรโมชั่น จัดงานอีเว้นท์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดในอนาคต

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 • BBA – Marketing
 • BBA – Marketing

สาขาการตลาดของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Pace University มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สำหรับหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 2 ปีที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และอีก 1 ปีที่ Pace University โดยเลือกเรียนวิชาโท ด้าน Global Marketing หรือ Advertising and Integrated Marketing Communication นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ Pace University ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด อีกทั้งยังสามารถทำงานในแคมปัสที่ Pace University ได้ในระหว่างการศึกษา และฝึกงานหลังจากสำเร็จหลักสูตร โดยสามารถเลือกทำงานแบบ Full Time เป็นเวลา 1 ปี ภายใต้โปรแกรม Optional Practical Training (OPT) ได้อีกด้วย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Digital Marketing Management
การตลาดแบบดิจิตัล เป็นความรู้ที่จำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบเกมมาใช้กับการทำการตลาด รวมถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การทำการตลาดออนไลน์ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า ความรู้เหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมและความสามารถในการวางกลยุทธ์ต่างๆได้ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการอบรมมากมาย อาทิ Google Adwords และ Google Analytics พร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการทดสอบ

Retail Management
ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ในวิชาการบริหารการค้าปลีกที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นและสินค้าหรูหรา การจัดวางสินค้า การบริหารความสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรอง นักศึกษาจะมีความพร้อมในการทำงานในบริษัทค้าปลีกชั้นนำ อาทิ เซ็นทรัลกรุ๊ป เดอะมอลล์กรุ๊ป เทสโก้ โลตัส และอีกมากมาย

นอกจากนี้ แสตมฟอร์ดได้ร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชา และกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาแสตมฟอร์ดได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงาน รวมทั้งมีทักษะและความรู้ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานของไทยและต่างประเทศ

Strategic Marketing Management
วิชาการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นการผสมผสานการเรียนรู้การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ราคา นวัตกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาด นักศึกษาจะสามารถนำกลยุทธ์และนวัตกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดและการบริหารธุรกิจ เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

คุณจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • ทักษะระหว่างบุคคลละทักษะการสื่อสาร
 • ความเข้าใจในโลกธุรกิจ
 • การคิดวิเคราะห์
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ
 • การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
 • การสร้างเครือข่าย
 • การฟัง
 • การร่วมมือ
 • การแก้ปัญหา
 • การตัดสินใจ

คุณจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้:

 • กลยุทธ์ด้านการตลาดระดับโลก
 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 • แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • วิเคราะห์ความต้องการผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด
 • การแปรผลข้อมูล
  การบริการโปรเจคที่หลากหลาย
 • การเข้าถึงแบบองค์รวม
 • ทักษะการโน้มน้าวและและการเจรจาต่อรอง

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • การบริหารแบรนด์
 • การพัฒนาธุรกิจและการตลาด
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและแบรนด์
 • การตลาดและการขาย
 • การวิเคราะห์วิจัยด้านการตลาด
 • การประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al