01
07
  • ประกาศรายชื่อ

    ประการรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2016

  • ดาวน์โหลดใบสมัครและบาร์โค้ด

    เพื่อการชำระเงินค่าสมัครที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่นี่

  • ห้องสมุดแสตมฟอร์ด

  • มาตรฐานคุณภาพ

    100% ของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐาน เงินเดือนเฉลี่ยในแต่ละอุตสาหกรรม

8
09

ข่าวสารและกิจกรรม

World Business Forum 2015 – Story Makers

Tune in on November 13, and 16  for powerful stories; of individuals who face...

13 พฤศจิกายน 2558
10

ความสำเร็จของเรา

แสตมฟอร์ดให้โอกาสนักศึกษาทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

ปรัชญาของแสตมฟอร์ดต้องการพัฒนานักศึกษาแต่ละคนให้มีความพร้อมรอบด้านทั้งในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ร่วมทีมที่ดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นสถาบันการศึกษาที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมให้คุณได้ค้นหาสิ่งที่คุณชอบและใฝ่ฝัน ให้คุณได้พัฒนาความมั่นใจโดยการฝึกฝนจริงพร้อมทดลองประสบการณ์ใหม่ๆในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรแบบครอบครัวเดียวกัน

อ่านต่อ
11

ศูนย์บริการนักศึกษา

ครอบครัวแสตมฟอร์ด…
มิตรภาพเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

สังคมการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันของมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสความแตกต่างทางวัฒนธรรมและได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริงในชุมชนที่หลากหลายของเรา และเรามีคณาจารย์จากทั่วทุกมุมโลกที่มากประสบการณ์และมีใจรักมุ่งมั่นให้ความรู้แก่นักศึกษา

อ่านต่อ
12