ไขความลับสู่ธุรกิจ Airline จากรุ่นพี่สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

“การบิน เป็นเรื่องที่มาคู่กับภาษา ต้องทำงานร่วมกับคนจากทั่วทุกมุมโลกอยู่แล้ว มันเชื่อมกันด้วยภาษา ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของแสตมฟอร์ดก็คือเรื่องของภาษา และอาจารย์ผู้สอนก็มีประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรม เราได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์การทำงานจริงๆ”

นวัตกรรมการเรียนรู้บน Digital Platform ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่

ด้วยความเร่งรีบของคนในสังคมและพฤติกรรมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของคนในปัจจุบัน บวกกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงได้พัฒนาหลักสูตร MBA Online นี้ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้เรียน

พิสูจน์แนวคิด MBA หลักสูตรเพื่อนักธุรกิจ? กับประสบการณ์จริงที่ได้จาก MBA Stamford

หากคุณอยากรู้คำตอบเหล่านี้ หรือกำลังสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เราอยากชวนให้มาเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์จริง จาก 1 ใน ผู้ที่มีฝัน ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัวและสร้างธุรกิจของตนเอง กับการตัดสินใจเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford และจุดเด่นที่อาจารย์ประจำหลักสูตรอยากมาเล่าให้คุณเข้าใจด้วยตัวเอง ว่า MBA สำคัญอย่างไร…