พิสูจน์แนวคิด MBA หลักสูตรเพื่อนักธุรกิจ? กับประสบการณ์จริงที่ได้จาก MBA Stamford

หากคุณอยากรู้คำตอบเหล่านี้ หรือกำลังสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เราอยากชวนให้มาเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์จริง จาก 1 ใน ผู้ที่มีฝัน ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัวและสร้างธุรกิจของตนเอง กับการตัดสินใจเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford และจุดเด่นที่อาจารย์ประจำหลักสูตรอยากมาเล่าให้คุณเข้าใจด้วยตัวเอง ว่า MBA สำคัญอย่างไร…