FAQ

Most frequent questions and answers

ได้ค่ะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า StEP (Stamford English Program) ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวางแผนและออกแบบการเรียนให้ตรงกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ และเป็นนานาชาติที่แท้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนแผนการเรียนแบบนานาชาติและสองภาษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รวมไปถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตอย่างมั่นใจ

โดยนักศึกษาสามารถเริ่มเรียนได้ทุกระดับภาษา ตามผลการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษทางด้านต่างๆ ซึ่งหากนักศึกษาสนใจสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเองเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยวางแผนการเรียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลกในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดนกับหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree Options) หรือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Program) ในต่างประเทศทั่วโลก

หลักสูตรปริญญาตรีแบบสองปริญญา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจะมีทางเลือกในการเรียน หลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญา ซึ่งเป็นการร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ ร่วมกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ และ
Blue Mountains International Hotel Management School by Torrens University ประเทศออสเตรเลีย

สาขาการตลาด ร่วมกับ Lubin School of Business at Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ EU Business School ประเทศสเปน และประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ร่วมกับ Vaughn College ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับ Kendall College at National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ SolBridge International School of Business ประเทศเกาหลีใต้

สาขาการจัดการอีเว้นท์ ร่วมกับ Kendall College at National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาการเงินและการธนาคาร และ สาขาการบัญชี ร่วมกับ University of Northampton และ University of the West of England ประเทศอังกฤษ

สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ University of Northampton ประเทศอังกฤษ

สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ Richmond University ประเทศอังกฤษ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ
นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จริงผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ โดยจ่ายตามอัตราค่าเล่าเรียนของแสตมฟอร์ดเพื่อเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ในภาคการศึกษาที่เลือก โดยสามรถเลือกเรียนในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี ฟินแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี จีน ออสเตรเลีย ไต้หวัน และอีกมากมาย

แผนการเรียนแบบสองภาษา (ระยะเวลา 11 เทอม)
แผนการเรียนแบบสองภาษาของแสตมฟอร์ด ได้แบ่งออกเป็น 2 ภาษา คือ แผนการเรียนภาษาไทย – อังกฤษ และ แผนการเรียนภาษาจีน – อังกฤษ

โดยแผนการเรียนแบบภาษาอังกฤษ-ไทย มีโครงสร้างหลักสูตรแบบใหม่ ที่ให้นักศึกษาค่อยๆ เพิ่มวิชาเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้พร้อมกับการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมนานาชาติได้อย่างเต็มตัว

ส่วนแผนการเรียนแบบสองภาษา จีน – อังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่มีความสามารถด้านภาษาจีน ที่ต้องการต่อยอดการใช้ภาษาจีนในระดับปริญญาตรี เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาจีนด้วยการสื่อสารกับเจ้าของภาษา ทั้งจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก

แผนการเรียนแบบนานาชาติ (ระยะเวลา 10 เทอม)
แผนการเรียนแบบนานาชาติ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน 100% พร้อมกับบรรยากาศเพื่อนนักศึกษาจากนานาชาติ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือมีผลคะแนน IELTS คะแนนรวม 6.0 หรือผ่านการทดสอบโดยใช้ข้อสอบ Stamford English Placement Test

 • พบเพื่อนใหม่จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 45%
 • 70% ของคณาจารย์เป็นอาจารย์ต่างชาติจากทั่วโลก
 • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยคอร์สเรียน Stamford English Program มาตราฐานเคมบริดจ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความพร้อมก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
 • มีหลักสูตรและสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย ทั้งแผนการเรียนแบบนานาชาติ และสองภาษา หลักสูตรได้มาตราฐานผ่านการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านหลักสูตรปริญญาตรี 2 ใบ (Dual Degree Options) และ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Program)
 • หลักสูตรทันสมัย พร้อมการฝึกงานขั้นต่ำ 480 ชั่วโมง และมีโอกาสร่วมงานกับมืออาชีพ เพิ่มประสบการณ์การทำงาน และสร้างโอกาสการทำงานกับบริษัทชั้นนำ
 • ความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดช่วยเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษา โดยมีสายสัมพันธ์อันดีกับบริษัทชั้นนำต่างๆ กว่าร้อยแห่งจากหลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าถึงประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกการทำงานจริง

วิทยาเขตพระรามเก้า
อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีหัวหมาก มีบริการรถตู้มหาวิทยาลัยรับส่งนักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บริเวณ ทางออกที่ 2

ที่พัก: เป็นหอพักด้านนอกซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียง เดินทางประมาณ 10-20 นาที เดินทางโดยรถตู้มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตหัวหิน
ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชะอำ-หัวหิน ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม พร้อมด้วยอาคารเรียน หอประชุม หอพักนักศึกษา และสนามกีฬา ตอบโจทย์ผู้เรียนในภูมิภาคตะวันตก

ที่พัก: มีหอพักในสำหรับนักศึกษาชาย และหญิง

จากข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปี 2561 พบว่า

35% ได้งานก่อนเรียนจบ
74% ได้เงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาด
61% ได้เงินเดือนสูงกว่า 50% ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาด

*อ้างอิงอัตราเงินเดือนจากตลาดแรงงานปี 2561 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา

 • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
 • ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

 • มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
 • ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกรกฎาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน
 • ภาคการศึกษาที่ 3 : เดือนมีนาคม

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนและระบุวันจบการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา (ปพ.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายรับสมัคร 02 769 4056