จุดเด่นของหลักสูตร

เริ่มต้นก้าวสู่วงการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพได้ที่ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารการตลาด ทั้งการพูด การเขียน และมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการสื่อสาร พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการตลาดดิจิทัล ก้าวทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Strategy) และได้ศึกษา Digital Insights พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการชักจูง โน้มน้าว และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานสายโฆษณา

นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถใช้ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อจริง พร้อมใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการผลิตงาน และสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำและแชร์ประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ต่อไปในอนาคต

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

Richmond Stamford Advertising and Public Relations

 • BCA – Advertising and Public Relations
 • BA Communications – Advertising and Public Relations

สาขาวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิงของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Richmond University (RAIUL) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัยทั่วโลก

โดยนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิงของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ Richmond University (RAIUL) ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Richmond University (RAIUL)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Creative Visual Expression
การแสดงออกด้วยภาพเชิงสร้างสรรค์ – สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานในสายงานโฆษณา โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการชักจูง โน้มน้าว และความคิดสร้างสรรค์

Strategic communication
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ – สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นนักวางแผนกลยุทธ์หรือนักพูด

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือทางวิชาการกับ Index Creative Village Company Limited กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานโดยใช้ศักยภาพในด้านของความคิดสร้างสรรค์ โดยให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัท ครีเอทีฟ อีเว้นท์ อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นบริษัทอีเว้นท์ของคนไทยบริษัทเดียวที่ติดอันดับ 7 ของโลก จัดอันดับโดยนิตยสาร Special Events Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาแสตมฟอร์ดจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำโฆษณาและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงโอกาสในการเข้าไปฝึกงาน และศึกษาดูงานอีกด้วย

นักศึกษาจะได้ทำโปรเจคร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Industry Project) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงตั้งแต่กำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำต่างๆ จะเป็นการเปิดโอกาสในการทำงานในอนาคตอีกด้วย สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ได้ทำการเปิดตัว S Agency (เอส เอเจนซี่) เอเจนซี่โฆษณาและพีอาร์ที่บริหารโดยนักศึกษาแสตมฟอร์ด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานจริง ตั้งแต่รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า วางแผนกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์การบริหารแบรนด์ การออกแบบสื่อดิจิทัลต่างๆ การวางแผนจัดงานอีเว้นท์ รวมไปถึงการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียในแคมเปญต่างๆ อีกด้วย

คุณจะเรียนรุ้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การพูดในที่ชุมชน
 • การเขียน
 • การวางแผนเพื่อจัดงานต่างๆ
 • การสร้างสรรค์
 • การจัดการ
 • การตัดต่อ
 • การผลิต
 • การโปรโมทผลงาน
 • การชักชวน
 • การพัฒนางานโฆษณา

คุณจะรอบรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เหล่านี้:

 • งานแคมเปญโฆษณา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • งานโฆษณาทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
 • การกล่าวสุนทรพจน์
 • สื่อ Social Media
 • การวางแผนสื่อ
 • แคมเปญประชาสัมพันธ์
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • การจัดงานต่างๆ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • ครีเอทีฟงานโฆษณา (Creative)
 • นักวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • ผู้ผลิตเนื้อหางานโฆษณา (Content Creator)
 • ผู้จัดการตราสินค้า
 • ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin)
 • นักวางแผนสื่อออนไลน์
 • ผู้ประสานงานลูกค้าในบริษัทโฆษณา
 • นักวางแผนการจัดการอีเว้นท์
 • ผู้สร้างสรรค์งานเขียนคำโฆษณาและตัดต่อ
 • นักวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • ผู้สร้างสรรค์งานการตลาดผ่านสมาร์ทโฟน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าดูกิจกรรมของหลักสูตร:

Facebook: https://www.facebook.com/CommArtsStamford/

Instagram: https://www.instagram.com/commarts_stamford/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCGygwmG–oJEbHGdeTTktjw/featured

TikTok: https://www.tiktok.com/@commarts_stamford?lang=th-TH

 

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!