จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการโรงแรมนานาชาติ เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและ Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) โดย Torrens University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันอันดับ 1 ด้านการจัดการโรงแรมนานาชาติในทวีปออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก (TNS Survey, 2017)

โดยนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการบริหารจัดการในทุกส่วนงานของการโรงแรมผ่านหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการในปัจจุบัน นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 • BBA – International Hotel Management
 • BB – International Hotel & Resort Management

นักศึกษาที่เลือกเรียน 3 เทอมสุดท้ายที่ต่างประเทศ จะได้รับปริญญาบัตรสองใบ คือจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และอีกใบหนึ่งจาก BMIHMS โดย Torrens University ประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาที่เลือกเรียนในประเทศไทยตลอดหลักสูตร จะได้รับปริญญาบัตรจากแสตมฟอร์ด และ อนุปริญญา หลักสูตร International Hotel and Resort Management จาก BMIHMS โดย Torrens University ประเทศออสเตรเลีย

การฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน

ในปี 2017 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสุตรการโรงแรมของแสตมฟอร์ดกว่า 100 คนได้เข้าฝึกงานที่โรงแรมระดับห้าดาว และบูทิคโฮเทล ถึง 30 แห่ง เช่น โรงแรมใน นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ดูไบ และในประเทศไทย นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกงาน 2 ครั้ง ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์ในส่วนงานของโรงแรมที่แตกต่างกันออกไป

อุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในห้องเรียนต่างๆ เช่น ครัวสำหรับการสอน ห้องอาหาร ห้องจำลองแผนกต้อนรับในโรงแรม และห้องพักจำลอง

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • ความเป็นผู้นำและการสร้างทีม
 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • การจัดการเวลา
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานด้านการโรงแรม
 • ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
 • การบริหารและการดำเนินงานด้านการทำอาหาร
 • การปฏิบัติงานฝ่ายต้อนรับ
 • การปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาด
 • การบริหารและปฏิบัติงานในร้านอาหาร
 • ความรู้ด้านไวน์และเครื่องดื่มอื่นๆ
 • โภชนาการอาหารขั้นพื้นฐาน

คุณจะสามารถ:

 • เข้าใจความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้า
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี
 • คุ้นชินกับการจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
 • เข้าใจการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • โรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ
 • ร้านอาหาร คลับ บาร์
 • บริษัทท่องเที่ยว
 • การบริหารงานอีเว้นท์ และสถานที่จัดงาน

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!