จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดให้ความสำคัญในการเตรียมทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยจะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนในบรรยากาศและสังคมแบบนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การทำงานในระดับสากล

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

นักศึกษาที่เลือกเรียน 3 เทอมสุดท้าย (ระยะเวลา 1 ปี) ที่ Middlesex University จะได้รับปริญญาตรีสองใบ คือ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และอีกใบหนึ่งจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการประเมินจาก Research Excellence Framework ประจำปี 2014  ได้รับการยกย่องว่าเป็น Modern University ที่ดีที่สุดในกรุงลอนดอนทางด้านภาพรวมคุณภาพงานวิจัย (Research power) โดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกว่า 58% ได้รับการประเมินให้เป็นงานวิจัยชั้นนำที่มีความยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 4 ของสหราชอาณาจักร

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

 • Software Engineering
 • Data Science
 • Network and Security
 • E-Commerce

มุ่งเน้นการศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cloud Computing, Data Science, E-Commerce ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดการฐานข้อมูล

กิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ไปกับการศึกษาดูงาน และฟังสัมมนาโดยอาจารย์บรรยายพิเศษจากภาคอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับบริษัทชั้นนำทางด้านไอทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศยังร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในการทำ Industry Project เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการร่วมทำโปรเจค คิดและลงมือทำงานจริงๆ พร้อมได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอีกด้วย

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ G-ABLE บริษัทผู้พัฒนาและติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยตรง ได้ฝึกและลงมือทำจริง รวมไปถึงการฝึกงานและการทำโปรเจคต่างๆ เพื่อเตรียมทักษะและความพร้อมในการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคตอย่างมั่นใจ

นอกจากนี้ ยังได้มีทำการร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอีกมากมาย อาทิ Agoda, CDG Group, Thomson Reuters, Rabbit Internet, Playlab และ Nextzy โดยนักศึกษาจะมีโอกาสในการฝึกงานและทำโปรเจคพิเศษต่างๆ (Industry Project) ร่วมกับบริษัทเหล่านี้อีกด้วย

นวัตกรรมสู่ความพร้อมในการทำงาน

ห้องปฏิบัติการ Innovation & Technology Lab พื้นที่ในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของแสตมฟอร์ด เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Drones, Robots, Virtual Reality, High-End PCs, Arduino and Raspberry Pi, EEG Headset และ Enterprise-Level Server นอกจากนี้ ที่นักศึกษายังสามารถเสริมทักษะด้านไอทีด้วยการเข้าฝึกอบรมด้านต่างๆ จากบริษัทชั้นนำ เช่น Microsoft และ Oracle และกิจกรรมจากบริษัท Startup มากมาย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • วิศวกรซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • วิศวกรเครือข่าย
 • เจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลอัจฉริยะทางธุรกิจ
 • ผู้พัฒนาเว็บไซต์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!