escort ankara

ankara escort bayan

จุดเด่นของหลักสูตร

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโลกของเราล้วนเชื่อมโยงถึงกันได้หมด ในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการพิเคราะห์และวิเคราะห์ภาพรวมทั่วโลก ซึ่งโดยหลักแล้วประกอบไปด้วยประเทศต่างๆ ที่แสวงหาโอกาส ส่งเสริม และปกป้องผลประโยชน์ของชาติตน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ขยายเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้ครอบคลุมถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ

หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งอธิบายกลไกของระบบที่มีความเป็นสากล อาทิ ปัจจัยและผลประโยชน์ต่างๆ ภาษีศุลกากร กฎระเบียบ บรรทัดฐาน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ที่ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและมีส่วนในการกำหนดทิศทางของโลกในยุคปัจจุบันอีกด้วย

 • มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบประยุกต์ และกรณีศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 • เรียนรู้กระบวนการการสร้างแนวคิด หลักการ ความเชื่อมโยง การวิเคราะห์ และการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ
 • เตรียมทักษะและความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานในอนาคต

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 • Bachelor of Business Administration
 • BA – International Relations

กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับ EU Business School มหาวิทยาลัยนานาชาติในทวีปยุโรปที่เป็นผู้นำด้านคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) เพื่อเดินทางไปศึกษาที่ EU Business School ณ ประเทศสเปน หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และจาก EU Business School

แนวทางในการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถทำงานในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงอาชีพด้านสื่อสารมวลชน กฏหมาย องค์กรระหว่างรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาสามารถนำทักษะจากหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปปรับใช้มากมาย เช่น

 • ความสามารถในการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลอย่างละเอียด
 • ความสามารถวิเคราะหาหลักฐานและแสดงข้อคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 • ทักษะการเขียนและพูดที่ดี
 • ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์
 • การทำงานเป็นทีมในสังคมที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรม
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองโลก

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al