เลือกหลักสูตร

ที่คุณสนใจ
คณาจารย์
Dr. Scott Roach

MBA Lecturer

ประเทศอเมริกา
MORE DETAILS
Dr. Alexander Franco

MBA Lecturer

ประเทศอเมริกา
MORE DETAILS
Asst. Prof. Dr. William P. Wall

MBA Lecturer

ประเทศอเมริกา
MORE DETAILS
Mr. Ilogu Ikechukwu

IT Lecturer

ประเทศไนจีเรีย
MORE DETAILS
Atikom Srivallop

IT Lecturer

ประเทศไทย
MORE DETAILS
Marian Ehret

Communication Arts Lecturer

ประเทศเยอรมัน
MORE DETAILS
Carl R. Lindwall

Director of IBM Program

ประเทศสวีเดน
MORE DETAILS
Peter Cotton

Director of the LEP Program

ประเทศออสเตรเลีย
MORE DETAILS
Virginia Parker

LEP Academic Manager

ประเทศแคนาดา
MORE DETAILS
Ryan Wiley

LEP Academic Manager

ประเทศอเมริกา
MORE DETAILS
ทำไมต้องเรียน
ที่แสตมฟอร์ด

หลากหลายเหตุผลที่อยากให้คุณมาสัมผัส

นักศึกษา ของเรา

กุลนันทน์ จันทะปา (แยม) ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาตรี
ชารา เรเวท (Chara Revett) ประเทศอังกฤษ, นักศึกษาปริญญาตรี
คัลลัม เดล (Callum Dale) ประเทศอังกฤษ, นักศึกษาปริญญาตรี
จิราภัทร ดีมาก (แคท) ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาตรี
คุณเอ็ดวิน วิลเลียมส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์, นักศึกษาปริญญาโท ผู้ก่อตั้งบริษัท ASIAN – ARTISAN
คุณสมพร มูลสาร ประเทศไทย, นักศึกษาปริญญาโท, HRM and HRD Manager บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

HEAR THEM MORE

Unleash Your
Potential
@
Stamford

LiveZilla Live Chat Software