Youth Endeavors for Social Innovation Using Sustainable Technology (YESIST12)

    The Institute and Electrical and Electronics Engineers ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดแข่งขันนวัตกรรมไอทีระดับนานาชาติ Youth Endeavors for Social Innovation Using Sustainable Technology (YESIST12) เป็นครั้งแรก มีเยาวชนและนักศึกษากว่า 500 คนจาก 19 ประเทศทั่วโลก ร่วมโชว์นวัตกรรมสุดยอดไอเดีย

    วันที่ 7 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหินชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนวัตกรรมไอทีระดับนานาชาติ Youth Endeavors for Social Innovation Using Sustainable Technology หรือ IEEE YESIST12 ซึ่งปีนี้ ประเทศไทย และประเทศอินเดีย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยพิธีเปิดในครั้งนี้มีขบวนเชิญธงนานาชาติของผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 19 ประเทศ คือ ประเทศไทย อินเดีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา ลาว ปากีสถาน อียิปต์ เคนยา เกาหลีไต้ กัมพูชา ไนจีเรีย ยูกันดา มาเลเชีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน และพม่า เข้าสู่หอประชุม โดยมีนายกอบชัย บุณรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหอการค้าเพชรบุรี,หอการค้าประจวบคีรีขันธ์,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเปิด

    ดร.แอนดรูว์ สกาวน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า การแช่งขันนวัตกรรมไอทีระดับนานาชาติ IEEE YESIST12 เป็นเวทีแสดงความสามารถ นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนานาชาติของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่ศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรม เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอมริกา ซึ่งจัดขึ้นในประเทศต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน-ชะอำ ได้รับเกียรติร่วมจัดงานและสนับสนุนสถานที่ในการจัดการ และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่การคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายกว่า 500 คน อายะ 10-25 ปี โดยในปีนี้กำหนดหัวข้อ “การเตรียมตัวเพื่ออนาคต:เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน”มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาในสังคมใกล้ตัว ทั้งด้านมนุษยธรรม ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม อาทิ ความยากจน ความอดอยาก การคาดการณ์ภัยพิบัติ โรคภัย ความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก การจัดการทรัพยากรของชาติ เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขงสหประชาชาติ

    ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเราทุกคนอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม ง่ายขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่เทคโนโลยีระบบเครือข่ายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งที่สำคัญคือการตระหนักถึงบทบาทของระบบไอซีทีและซอฟต์แวร์ในการรองรับการเติบโตในด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ไอซีที และระบบชอฟต์แวร์ สามารถจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับในหลายๆด้านของเศรษฐกิจและชุมชน เวทีการแข่งขันในวันนี้เปิดโอกาสให้ทั้งเยาวชนรุ่นเยาว์ จนถึงคนรุ่นใหม่ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศได้ระดมความคิดใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญค้นเทคโนโลยีประเภทต่างๆสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ นำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ

    สำหรับการแข่งขัน นวัตกรรมไอทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ มี 5 ประเภทการแข่งขัน ทีมละ 4 คน เพื่อการประดิษฐ์คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชอฟต์แวร์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี แนวคิดใหม่ๆ 1. Innovation Challenge (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย) 2. Maker Fair (ประชาชนทั่วไป) 3. Junior Einstein (เยาวชนอายุ 8-17ปี) 4. Wepower (เฉพาะผู้แข่งขันหญิง) 5. Virtual Track (เป็นการนำเสนอแนวคิดผ่านออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดินทางมายังประเทศไทยได้) ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 8,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (เกือบ 300,000บาท) โดย 77ข่าวเด็ด 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>