Online MBA

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรียนแบบออนไลน์ จุดเด่นของหลักสูตร สัมผัสประสบการณ์การเรียนออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนทำงานและผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีเวลาน้อย โดยให้อิสระในการเรียนรู้จากที่ไหน และเมื่อไหร่ก็ได้ ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออนไลน์สามารถเรียนรู้ และโต้ตอบ หรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์และพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้น ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ สามารถเพิ่มโอกาสการธุรกิจ และสร้าง connection ได้เสมือนเรียนในชั้นเรียนจริง ประกอบกับการพัฒนาความรู้เชิงลึก ด้วยการเรียนวิชาเลือกเฉพาะด้านที่สนใจ (Specialized Studies) เพิ่มเติมได้ คลิกเพื่อชมวีดิโอแนะนำหลักสูตร https://youtu.be/ITFBJDtwLGg Interactive Online Learning Experience: แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ออกแบบการเรียนรู้ผ่านระบบ Blackboard Collaborate™ ที่ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 19,000 สถาบันใน 100 ประเทศ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ ถกประเด็นคำถาม หรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านระบบได้ทันที โดยสามารถแบ่งส่วนของการศึกษาผ่านหลักสูตรออนไลน์ของแสตมฟอร์ด ได้ดังนี้ Weekly Tu999

การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง

หากคุณต้องการที่จะเข้าสู่การทำงานในโลกของสื่อที่น่าตื่นเต้น ปริญญาทางด้านนิเทศศาสตร์จะเปิดประตูให้คุณก้าวสู่ความฝัน นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์และการกระจายเสียงที่แสตมฟอร์ดจะมีความสามารถในการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ และตัวหนังสือ และเรียนรู้ที่จะกำหนดวิธีการมองโลกของคน ผ่านการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจอย่างมีศิลปะ

การออกแบบสื่อสร้างสรรค์

ออกแบบหลักสูตรและสอนโดยความร่วมมือกับ Media Design School (MDS) สถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัลสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิตอล และความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ บัณฑิตที่จบจาก MDS หลายท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพยนตร์ระดับ Hollywood

การตลาด

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมเรียนรู้ในการวางแผน จัดการ ปรับใช้ และ ประเมินการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ องค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย

advertising and public relations

การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา

เริ่มต้นประตูสู่เส้นทางอาชีพในสาขาการสื่อสารอันน่าตื่นเต้นของคุณได้ที่แสตมฟอร์ดกับหลักสูตรโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ พร้อมออกแบบหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนให้ตรงกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของคุณได้ด้วยตัวเอง

การจัดการอีเว้นท์

การจัดการอีเว้นท์ได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทอิมแพค เอ็กซ์ฮิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ของไทย และวิทยาลัยเคนดัล (Kendall School of Hospitality Management) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยอิมแพคถือเป็นสถานที่จัดงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้